ÖZEL VARAN ANNE SEVGİSİ ÖZEL EĞİTİM ve REHABİLİTASYON MERKEZİ

 

Kurumumuz Temmuz 2007’de Özel Anne Sevgisi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi adıyla hizmet vermeye başlamıştır. İlçemiz Fatsa’da “Özel Gereksinimi” olan çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasındaki eksiklikler bizi bu alanda bir şeyler yapmaya yöneltti. Yapmayı düşündüğümüz işin ne kadar ciddi olduğunun bilincindeyiz.

Bu nedenle bu alanda hizmet veren kuruluşların işleyişi, çalışma sistemleri ve donanımları konusunda araştırmaya koyulduk. Karşımıza çıkan örneklerin olumlu ve olumsuz yönlerini ayrıştırarak ilçemiz gerçeklerine de uygun bir kurumun temellerini attık.

Artık, birikimlerimizi bir potada eriterek özel gereksinimi olan çocuklarımıza kucak açarak sizlerle buluştuk.

Hedeflerimiz;

• Çocuğun engelinden dolayı dışlanmadığı bir sosyal çevre yaratmak,

• Gereksinim duyduğu alanda potansiyelinin en üst sınırına kadar gelişebileceği, yapılandırılmış eğitsel bir ortam sunmak,

• Çocuklarımızı, geleceğe sağlam adımlarla yürüyen ve kendi kendine yetebilen, üretken bireyler olarak hayata hazırlamak,

• Çocuğun içinde yaşadığı toplumun, ona karşı olumsuz tutum ve yargılarını olumlu yönde etkilemek ve bu anlamda yıllardır süregelen basmakalıp, önyargısal yaklaşımları değiştirecek sosyal kabulü sağlamaktır.

Bu hedeflerimiz paralelinde; bir gün bu sesi herkesin duyması dileğiyle…

 


Adil KESKİN
Müdür
Uzman Pedagog