UYGULAMAKTA OLDUĞUMUZ EĞİTİM PROGRAMLARI
Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı
Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı
İşitme Engelliler Destek Eğitim Programı
Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar D.E.P(Otizm, down sendromu)
Dil Konuşma Bozuklukları Destek Eğitim Programı

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
Görsel ve işitsel algı becerileri
Oyun, müzik, ritim becerileri
Duyu bütünleme terapisi
Günlük yaşam ve özbakım becerileri
Sosyal ve toplumsal beceriler
Davranış bozuklukları
Dil konuşma bozuklukları
Fizyoterapi ve rehabilitasyon
Okuma yazma becerileri
Matematik becerileri
İş uğraşı terapisi
Anne baba eğitimi ve danışmanlığı