Öğretmen eğitimlerimizin ikinci turuna; Yaygın Gelişimsel Bozukluklar başlığı ile devam ediyoruz. Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Emre Ünlü ile yapacak olduğumuz çalışmalarımızla birlikte, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar alanındaki çalışmalarımıza daha fazla derinlik kazandırmayı amaçlıyoruz.

Yaygın gelişimsel bozukluklar (YGB); erken çocuklukta sosyal beceri, dil gelişimi ve davranış alanında uygun gelişmeme veya kaybın olduğu bir grup psikiyatrik bozukluktur. Genel olarak bu bozukluklar gelişimin birçok alanını etkilerler ve kalıcı işlev bozukluklarına yol açarlar.

Bu grupta beş bozukluk tanımlanmıştır.

Otistik Bozukluk
Asperger Bozukluğu
Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu
Rett Bozukluğu
Başka türlü adlandırılmayan yaygın gelişimsel bozukluk (YGB-BTA)

Çalışmalarımızın, öğrenci ve ailelerimizin günlük yaşamına daha fazla olumlu katkı yapabilmesi ümidiyle...