UDA (Uygulamalı Davranış Analizi) Eğitimlerimiz Başlıyor

Anne Sevgisi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak, 22-23 Eylül itibari ile öğretmen eğitimlerimizi başlatıyoruz.

Uygulamalı Davranış Analizi Nedir, Neyi Amaçlar?

Bu yöntem, birey davranışlarını ve bu davranışlarla ilişkili çevresel özellikleri objektif olarak analiz etmeye dayalıdır. Pek çok davranışın çevre tarafından bir şekilde ödüllendirildiği ya da cezalandırıldığı düşünülmektedir. Dolayısıyla, çeşitli ödül mekanizmaları ve çok gerektiğinde bazı caydırıcı mekanizmalar kullanılarak (örneğin, çocuk puan kaybeder) uygun davranışlar artırılmaya, uygun olmayan davranışlar ise azaltılmaya çalışılmaktadır.

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerde artırılması hedeflenen davranışlara örnek olarak taklit becerileri, oyun becerileri, sosyal beceriler, iletişim becerileri ve özbakım becerileri; azaltılması hedeflenen davranışlara örnek olarak ise öfke nöbetleri ve kendini uyarıcı (sterotipik) davranışlar verilebilir.

 

 images/1_1.jpeg