Öğretmen eğitimlerimizin ikinci turuna; Yaygın Gelişimsel Bozukluklar başlığı ile devam ediyoruz. Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Emre Ünlü ile yapacak olduğumuz çalışmalarımızla birlikte, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar alanındaki çalışmalarımıza daha fazla derinlik kazandırmayı amaçlıyoruz.

Yaygın gelişimsel bozukluklar (YGB); erken çocuklukta sosyal beceri, dil gelişimi ve davranış alanında uygun gelişmeme veya kaybın olduğu bir grup psikiyatrik bozukluktur. Genel olarak bu bozukluklar gelişimin birçok alanını etkilerler ve kalıcı işlev bozukluklarına yol açarlar.

Devamını oku...

UDA (Uygulamalı Davranış Analizi) Eğitimlerimiz Başlıyor

Anne Sevgisi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak, 22-23 Eylül itibari ile öğretmen eğitimlerimizi başlatıyoruz.

Uygulamalı Davranış Analizi Nedir, Neyi Amaçlar?

Bu yöntem, birey davranışlarını ve bu davranışlarla ilişkili çevresel özellikleri objektif olarak analiz etmeye dayalıdır. Pek çok davranışın çevre tarafından bir şekilde ödüllendirildiği ya da cezalandırıldığı düşünülmektedir. Dolayısıyla, çeşitli ödül mekanizmaları ve çok gerektiğinde bazı caydırıcı mekanizmalar kullanılarak (örneğin, çocuk puan kaybeder) uygun davranışlar artırılmaya, uygun olmayan davranışlar ise azaltılmaya çalışılmaktadır.

Devamını oku...

Anne Sevgisi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak Fatsa Bölgesinde; Eğitim Niteliklerinin Geliştirilmesi ve çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işimize yatırım yapmaya devam ediyoruz.

Daha nitelikli eğitim,
Daha nitelikli öğretmen,
Daha nitelikli kurum anlayışı ile çıktığımız bu yolda geldiğimiz nokta, ulusal ve uluslararası standartlarda en üst düzeyde hizmet verebilmektir.

Öğrenci ve ailelerimize daha nitelikli eğitim ve daha yüksek standartlarda hizmet verebilmek adına Fatsa'yı, alanında uzman Akademisyen Kadro Desteği ve ALFABE markası ile buluşturuyoruz.

Devamını oku...

 

Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireyler; ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimine erken yaşta başlanması esastır.

Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireyi, sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan plânlanır ve yürütülür.

   Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin eğitim performansları dikkate alınarak; amaç, içerik ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitilmelerine öncelik verilir.

Devamını oku...

Özel eğitim, genel eğitimden içerik yönünden yani nelerin öğretileceği yönünden farklılaşmaktadır. Olağan çocukların kendiliğinden edindikleri becerilerin büyük bir kısmını yetersizlikten etkilenmiş özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara, yoğun ve sistematik biçimde öğretmek gerekmektedir.

Devamını oku...